skip to Main Content
INVESTERARE

AKTIEÄGARE

Nedan presenteras de 10 största aktieägarna i eddbee group AB (publ)
Senast uppdaterad 2022-06-30

NAMN

A-AKTIE

B-AKTIE

C-AKTIE

Milemal Ltd

0

40 000 000

0

Milenko Gabrilo

10 500 000

7 713 000

0

Bara Proffs AB

6 500 001

7 262 946

0

Marcus Wenander

1 000 000

8 500 000

0

Martin Wenander

1 000 000

8 150 000

0

Jörns Bullmarknad AB

666 666

2 666 666

0

Niclas Johansson

0

0

3 225 806

Vilhelm Schottenius Holding AB

0

2 500 000

0

Gunnar Mårtensson

333 333

1 333 333

0

Nadia Dridi

0

0

1 497 354

Övriga aktieägare

0

69 872 055

12 515 234

Totalt antal aktier

20 000 000

107 998 000

17 238 394

AKTIEÄGARE

Nedan presenteras de 10 största aktieägarna i eddbee group AB (publ)
Senast uppdaterad 2021-01-21

Milemal Ltd

A-AKTIE

0

B-AKTIE

40 000 000

C-AKTIE

0

Milenko Gabrilo

A-AKTIE

10 500 000

B-AKTIE

7 968 000

C-AKTIE

0

Bara Proffs AB

A-AKTIE

6 500 001

B-AKTIE

8 762 946

C-AKTIE

0

Marcus Wenander

A-AKTIE

1 000 000

B-AKTIE

8 500 000

C-AKTIE

0

Malin Wenander

A-AKTIE

0

B-AKTIE

1 000 000

C-AKTIE

0

Gunnar Mårtensson (dödsbo)

A-AKTIE

333 333

B-AKTIE

1 333 333

C-AKTIE

0

Vilhelm Schottenius Holding AB

A-AKTIE

0

B-AKTIE

2 500 000

C-AKTIE

0

Jörns Bullmarknad AB

A-AKTIE

666 666

B-AKTIE

2 666 666

C-AKTIE

0

Martin Wenander

A-AKTIE

1 000 000

B-AKTIE

8 500 000

C-AKTIE

0

Övriga aktieägare

A-AKTIE

0

B-AKTIE

25 767 055

C-AKTIE

0

Marie Randow

A-AKTIE

0

B-AKTIE

1 000 000

C-AKTIE

0

Totalt antal aktier

A-AKTIE

20 000 000

B-AKTIE

107 998 000

C-AKTIE

0

KALENDAR

Finansiell information om eddbee group

ÅR 2022

JANUARI

ÅRSSTÄMMA 2022-01-31
Den ordinarie bolagsstämman hålls den 31 januari 2022.

ÅR 2021

AUGUSTI

TECKNINGSPERIOD AV C-AKTIER
Från och med den 27 augusti 2021 till och med den 15 november 2021 med löpande tilldelning