OM EDDBEE GROUP

eddbee group AB (publ) är ett finetech bolag med fokus på interaktiva plattformar som är unika inom sport- och finans. Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen att bli en neobank. eddbee har sitt säte i Göteborg med helägda dotterbolagen eddbee group Cypern Ltd samt eddbee group India Ltd.

NYEMISSION

Välkommen att teckna C-aktier med dubbla utdelningar. Samtliga C-aktier har rätt till utdelning vid två specifika tillfällen om 0,62 SEK per tillfälle. Tillfälle ett när 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK. Samt tillfälle två när ytterligare 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK. Vid slutförande av avslut vid två utdelningar till C aktier skall samtliga C aktier omstämplas till serie B med en röst per aktie.Läs mer här

MEMORANDUMET

Ladda ner här.

TECKNA ONLINE

Klick här.

VILLKOR

TECKNINGSKURS: SEK 0,62 per aktie, varje aktie med ett kvotvärde om SEK 0,005

MINSTA TECKNING: 10 000 aktier, 6 200 SEK

HÖGSTA TECKNING: 32 000 000 aktier

TOTAL EMISSIONSLIKVID: Lägst 100 000 SEK och högst 19 840 000 SEK

PREMONEY VÄRDE: 79 358 760 SEK

TECKNINGSPERIOD: Till och med den 15 november 2021 med löpande tilldelning

SENASTE NYHETERNA