VARFÖR GULDMEDLEMSKAP

För att växa snabbt och nå vårt första mål om en miljon användare har vi paketerat vårt erbjudande i ett s.k. guldmedlemskap. Detta guldmedlemskap är skapat i marknadsföringssyfte där tanken är att knyta till oss användare och ge tillbaka erbjudande och förmåner som överstiger engångs insatsen (vilket är max 450 SEK).

I guldmedlemskapet har vi adderat olika förmåner som att det ingår e-handelsplattform, B-aktier i eddbee group AB (publ), man får rätten att delta i tävlingar på eddbee shares med chans till miljonutdelning. Ytterligare ingår aktier i specifikt intressebolag, beroende vilket paket användaren handlar. Tävlingarna och aktierna delas ut till medlemmarna när specifika försäljningsmål nås.

Intressebolagen skapas för att ge användarna ytterligare förmåner inom olika typer av bolag som kommer utvecklas i egen regi där användarna kommer äga 80% och eddbee 20% med det genererar vi ett mervärde för samtliga. Bolagen kommer drivas vidare utanför eddbee kärnverksamhet.

Guldmedlemskapen är alltså vårt sätt att marknadsföra oss och knyta till oss användare som vi kan erbjuda alla de förmåner och tjänster vi kommer skapa i vår utveckling av eddbee.

KÖP AV GULDMEDLEMSKAP