VÅR AFFÄRSMODELL

Genom att addera guldmedlemskapet till vår verksamhet i marknadsföringssyfte har vi valt att bygga upp eddbee med fokus på användarna samt aktieägarna. Detta för att ge tillbaka till dem i stället för att idag ta in större riskkapitalister och genomföra kostsamma kampanjer för att nå våra mål om användarantal mm. Detta är ett unikt tillvägagångssätt och vi hoppas att vi kan skapa förståelse och ett stort engagemang för vår modell som har viss likhet med crowdfunding som investeringsform men ska absolut inte likställas med det.