EDDBEE SHARES

I vår aktieplattform Eddbee Shares har vi kombinerad skill gaming och s.k. social trading.

Eddbee Shares är aktieplattformen som innehåller unika funktioner som passar alla oavsett kunskapsnivå. På ett helt nytt sätt kan nu alla enkelt och kostnadsfritt skapa samt förvalta sina aktieportföljer. Här kan användare bl.a. ta del av vårt avancerade rankingsystem Black box, använda våra algoritmer för avancerad robothandel eller ta del av virtuella portföljer. Marknadsplatsen är byggd för att personer som är duktiga på aktiehandel ska kunna inspirera andra personer och samtidigt kunna tjäna pengar på sin kunskap, ett system som är unikt för Eddbee.

Privatpersoners verktygslåda för att handla aktier har förändrats, idag är det vanligt att använde sig av robothandel och olika sociala nätverk för att ta beslut/handla aktier. Social trading innebär att aktiehandlare från hela världen tillsammans bildar ett stort nätverk på en plattform där det går att kommunicera och följa andras aktieinnehav. I detta nätverk kan handlare dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, så att du kan handla smartare tillsammans. Skill gaming inom aktiemarknaden är inte lika vanlig som inom sport men intresset har ökat efter att aktieintresset har ökat och spelformen har flera fördelar jämfört med sport, aktiemarknaden är alltid tillgänglig och föränderlig, d.v.s. spelaren kan alltid finna någon tävling som är ”live”.

Vår plattform finns som beta och vårt nästa steg är att addera användbarhet/arkitektur och ny design.

EDDBEE SHARES