Nyemissionen övertecknad till 120% – stänger i förtid

Bolaget har tillförts önskat kapitaltillskott och breddat ägandet kraftigt. Därmed har bolaget uppfyllt två delmål, kapitaltillskott för teknisk utveckling samt ägarspridning inför framtida notering.

Stort intresse – övertecknad nyemission
Trots en viss börsturbulens under teckningsperioden har nyemissionen blivit övertecknad. Därmed tvingas bolaget stänga emissionen i förtid.

– Att vi som onoterat bolag mitt under börsturbulensen fick mycket uppmärksamhet och många nya aktieägare är oerhört glädjande. Det ger oss en indikation om att kommande noteringsemission också kan bli en framgång.

Detta säger Sven-Olof Nilsson, VD på eddbee group AB.

Tilldelning enligt ”först till kvarn” principen
I och med att nyemissionen har blivit övertecknad prioriterar bolaget aktieägare enligt turordning, både avseende teckning och betalning.

Många nya aktieägare
I samband med nyemissionen har bolaget fått många nya aktieägare och redan mer eller mindre uppfyllt spridningskrav för kommande notering.

Teknisk utveckling enligt plan
Den tekniska utvecklingen pågår enligt plan och kommer att intensifieras efter att nyemissionen har registrerats. Kapitalet från nyemissionen säkerställer den planerade tekniska utvecklingen fram till noteringsemissionen.

För mer information, kontakta bolaget på invest@eddbee.com.