Ladda ner memorandum

TECKNA ONLINE HÄR!

VILLKOR

TECKNINGSKURS: SEK 0,62 per aktie, varje aktie med ett kvotvärde om SEK 0,005

MINSTA TECKNING: 10 000 aktier, 6 200 SEK

HÖGSTA TECKNING: 32 000 000 aktier

TOTAL EMISSIONSLIKVID: Lägst 100 000 SEK och högst 19 840 000 SEK

PREMONEY VÄRDE: 79 358 760 SEK

 

Erbjudandet i korthet

Välkommen att bli aktieägare i eddbee group AB (publ.) Vår emission är påbörjad och intresset är stort.

Eddbee är verksam inom skill gaming med siktet mot Neobanking, vi vänder oss till både sport- och aktieintresserade. Vi har utvecklat en fantasy app inom skill gaming med spännade funktioner och en aktiesajt som kombinerar skill gaming med aktieverktyg som social trading och algoritmer. Vår målsättning är att ha ett attraktivt erbjudande för våra användare, och på det viset nå stora kundvolymer och kunna addera olika finansiella tjänster till vår användare.

Sju (7) anledningar att investera i eddbee group

  • Lanseringsklar plattform inom skill gaming/ fantasy sports genom helägt dotterbolag i Indien, allt i enlighet med lagkrav från Indiska regulatorisk lag.
  • Plattformar redo att anpassas till USA och Europamarknaden. 
  • Lokala arbetsteam för operativt arbete i respektive marknad.
  • Unik aktieplattform inom skill gaming och social trading. 
  • Flertalet framtida intäktskällor från olika plattformar och marknader. 
  • Plan för att väva ihop de olika plattformarna inom skill gaming till ett större ekosystem som utgör en grund för digital banking, så kallad neobanking.
  • Potential till dubbla utdelningar av teckningskursen, alltså dubbelt tillbaka på insatsen.

GIGANTISK MARKNAD – SKILL GAMING & AKTIER

Skill gaming och spelformen Daily Fantasy Sports (DFS) har rönt stora framgångar i både Indien och USA. Marknaden i Indien förväntas vara värd 3,7 miljarder USD 2024. Enligt en nyligen genomförd studie finns det cirka 100 miljoner fantasy-sportanvändare i Indien idag. Fantasy Sports är också stort i USA, det beror mycket på att sportsbetting i de flesta amerikanska stater har varit/är illegalt och därför fungerar Fantasy Sports som en attraktiv spelmöjlighet. Att aktieintresset är stort är inget nytt. I och med ökat intresse har sociala kanaler och nya plattformar tagit en marknad från de etablerade banker/mäklare. Idag är det vanligt att privatpersoner tar beslut om att handla aktier på social plattformar som facebook m.m eller genom plattformar med sk. sociala trading och robothandel. Det finns idag plattformar inom social trading och robot handel som har miljontals användare.

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Tecknar du C- aktier i emission och försäljningen om guldmedlemskap säljs enligt mål har du möjlighet att genom utdelning få tillbaka dubbla din investering. Samtliga C-aktier har rätt till utdelning vid två (2) specifika tillfällen om 0,62 SEK per tillfälle. Tillfälle ett (1) när 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK. Samt tillfälle två (2) när ytterligare 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK. Vid slutförande av avslut vid två utdelningar till C aktier skall samtliga C aktier omstämplas till serie B med en röst per aktie.

Bolaget är av uppfattningen att under eller efter nyemission ansöka om notering. Att få aktien noterad ligger i linje med bolagets strategi att expandera och etablera oss globalt. Den förväntade listningen kommer att erbjuda en bolagsmässig kvalitetsstämpel som ökar bolagets kredibilitet bland externa investerare, underlätta för framtida finansieringsmöjligheter, erbjuda aktieägare och motparter större öppenhet, och erbjuda likviditet för nuvarande aktieägare.

Bolaget avser att använda nettolikviden om cirka 19,8 MSEK till följande ändamål.

Marknadsföring guldmedlemskapet: 20 procent

Utveckla plattformarna: 40 procent

Etablera sig på Indiska-, nordamerikanska-, asiatiska marknaden och nordiska marknaden: 40 procent

Teckna online genom att klicka här.

TECKNA ONLINE HÄR!