Ladda ner memorandum

Teckna online genom att fylla i vårt formulär

VILLKOR

TECKNINGSKURS: SEK 0,62 per aktie, varje aktie med ett kvotvärde om SEK 0,005

MINSTA TECKNING: 10 000 aktier, 6 200 SEK

HÖGSTA TECKNING: 32 000 000 aktier

TOTAL EMISSIONSLIKVID: Lägst 100 000 SEK och högst 19 840 000 SEK

PREMONEY VÄRDE: 79 358 760 SEK

TECKNINGSPERIOD: Från och med den 27 augusti 2021 till och med den 15 november 2021 med löpande tilldelning

Erbjudandet i korthet

Välkommen att bli aktieägare i eddbee group AB (publ.) Vår emission är påbörjad och intresset är stort, ca 75% är redan förtecknat av befintliga aktieägare och tidiga intressenter. Teckningen sker löpande, dvs det är “först till kvarn” som gäller.

Eddbee är verksam inom skill games/fantasy sports samt social trading och vi vänder oss till både sport- och aktieintresserade. Vår målsättning är att bli en Neobank (digitalbank).

Vår affärsmodell, så vi har valt att bygga upp eddbee är med fokus på användarna samt aktieägarna och ge tillbaka till er i stället för att idag ta in större riskkapitalister och genomföra kostsamma kampanjer för att nå våra mål. Detta är ett unikt tillvägagångssätt och vi hoppas att vi kan skapa förståelse och ett stort engagemang för vår modell.

PICKUP11

Vår sportplattform inom s.k. Fantasy sports heter pickup11. Den har idag Cricket och fotboll implementerat och efter utvärdering kommer vi lansera ytterligare sporter på flertal marknader. Initialt vänder vi oss till den indiska marknaden och lanseras där hösten 2021 därefter står USA på tur. Daily Fantasy Sports (DFS) som spelformen heter har rönt stora framgångar i både Indien och USA. Marknaden i Indien förväntas vara värd 3,7 miljarder USD 2024.

EDDBEE SHARES

I vår aktieplattform Eddbee Shares har vi kombinerad skill gaming och s.k. social trading. Vi har också implementerat flera unika funktioner, förutom skicklighetstävlingar kan man skapa och följa andras aktieportföljer (sk. Social trading), få tekniskt underlag om aktier, använda sig utav robothandel och kommunicera med andra. Initialt vänder vi oss till den indiska marknaden i samband med lansering av pickup11 och sekundärt globalt.

NEOBANK

Vårt långsiktiga mål är att bli en s.k. Neobank och strategin är att växa och utöka antalet användare effektivt och långsiktigt. Möjliga tjänster inom bank är t. ex kontokort, investerartjänster och försäkringar.

GULDMEDLEMSKAPET

För att växa snabbt och nå vårt första mål om en miljon användare har vi paketerat vårt erbjudande i ett s.k. guldmedlemskap. Detta guldmedlemskap är skapat i marknadsföringssyfte där tanken är att knyta till oss användare och ge tillbaka erbjudande och förmåner som överstiger engångs insatsen.

I guldmedlemskapet ingår det e-handelsplattform, B-aktier i eddbee group AB (publ), man får rätten att delta i tävlingar på eddbee shares med chans till miljonutdelning. Ytterligare ingår aktier i specifikt intressebolag, beroende vilket paket användaren handlar. Tävlingarna och aktierna delas ut till medlemmarna när specifika försäljningsmål nås.

Guldmedlemskapen är alltså vår modell och vårt sätt att marknadsföra oss för att knyta till oss användare som vi kan erbjuda alla de förmåner och tjänster vi kommer skapa i vår utveckling av eddbee.

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Tecknar du C- aktier i emission och försäljningen om guldmedlemskap säljs enligt mål har du möjlighet att genom utdelning få tillbaka dubbla din investering. Samtliga C-aktier har rätt till utdelning vid två (2) specifika tillfällen om 0,62 SEK per tillfälle. Tillfälle ett (1) när 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK. Samt tillfälle två (2) när ytterligare 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK. Vid slutförande av avslut vid två utdelningar till C aktier skall samtliga C aktier omstämplas till serie B med en röst per aktie.

Bolaget är av uppfattningen att under eller efter nyemission ansöka om notering. Att få aktien noterad ligger i linje med bolagets strategi att expandera och etablera oss globalt. Den förväntade listningen kommer att erbjuda en bolagsmässig kvalitetsstämpel som ökar bolagets kredibilitet bland externa investerare, underlätta för framtida finansieringsmöjligheter, erbjuda aktieägare och motparter större öppenhet, och erbjuda likviditet för nuvarande aktieägare.

Bolaget avser att använda nettolikviden om cirka 19,8 MSEK till följande ändamål.

Marknadsföring guldmedlemskapet: 20 procent

Utveckla plattformarna: 40 procent

Etablera sig på Indiska-, nordamerikanska-, asiatiska marknaden och nordiska marknaden: 40 procent

Teckna online genom att klicka här!