År 2022

JANUARI

ÅRSSTÄMMA 2022-01-31
Den ordinarie bolagsstämman hålls den 31 januari 2022.

 

År 2021

AUGUSTI

TECKNINGSPERIOD AV C-AKTIER
Från och med den 27 augusti 2021 till och med den 15 november 2021 med löpande tilldelning