År 2021

AUGUSTI

TECKNINGSPERIOD AV C-AKTIER
Från och med den 27 augusti 2021 till och med den 15 november 2021 med löpande tilldelning