Aktieägare

Nedan presenteras de 10 största aktieägarna i eddbee group AB (publ)
Senast uppdaterad 2021-01-21
 
Namn A-aktie B-aktie
Milemal Ltd 0 40 000 000
Milenko Gabrilo 10 500 000 7 968 000
Bara Proffs AB 6 500 001 8 762 946
Marcus Wenander 1 000 000 8 500 000
Martin Wenander 1 000 000 8 500 000
Jörns Bullmarknad AB 666 666 2 666 666
Vilhelm Schottenius Holding AB 0 2 500 000
Gunnar Mårtensson (dödsbo) 333 333 1 333 333
Malin Wenander 0 1 000 000
Marie Randow 0 1 000 000
Övriga aktieägare 0 25 767 055
Totalt antal aktier 20 000 000 107 998 000