Euroclear ansökan

Vår nyemission är registrerad hos bolagsverket och era aktier finns i dagsläget hos bolagets digitala aktiebok. Vi har påbörjat proceduren med euroclearansökan med att överföra de nya aktierna för överföring till Depå-/VP konto. Första steget är teckna avtal med emissionsinstitut som administrerar mot Euroclear. Vi har tecknat avtal med Eminova Fondkommision som kommer att distribuera aktierna till er depå/VP konto, vilket bör ske under första kvartalet 2021.