Extra bolagstämma 2021-08-12

Aktieägarna i eddbee group AB (publ) kallades till extra bolagsstämma att hållas med enbart poströstning torsdagen den 12 augusti 2021.

Kommuniké från extra stämman
Kallelse till extra bolagstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär

 
 

Extra bolagstämma 2021-04-23

Aktieägarna i eddbee group AB (publ) kallades till extra bolagsstämma att hållas med enbart poströstning fredagen den 23 april 2021.