Aktieägareinformation Maj 2021

Bäste aktieägare,

”Vi har flera spännande nyheter att berätta till er!

Här följer vår övergripande nulägesrapport samt guidningsplan om försäljningsstart av GuldMedlemskapet och vår nyemission till hösten som följs upp med bolagets noterings ansökan.”

Fantasy Sport med start i Indien

Vi har nu påbörjat kodning av vår Fantasy Sport v2 där vi använt vår tidigare v1 förlaga som mall för denna stora nya plattform, beräknad levereras till oss är under senhösten Q4 2021, därtill är en större leverantör av sportspeldata är säkerställd med rimlig prisbild.

Leveransen till oss är nyckelfärdig med ett bestämt pris, kodningen sker i Google Flutter 2 vilket då ger oss möjligheten att använda samma kod till IOS, Android samt webbversion. 

Med valet av Googles Flutter 2 halveras nu kostnaderna för plattformen Fantasy Sport, vilket ger oss utrymme för annat. Vår första inplanerade marknad att lansera Skill Gaming på blir Indien av vår Fantasy Sport plattform, marknaden är där i dag mogen med hundratals miljoner spelare. 

 

Lanseringsvalet Indien

Fantasy Sport lansering i Indien. Regelverket för Skill Gaming i Indienär glasklar vilket ger oss ett naturligt första val för vår marknadslansering. Där har vi tillgång till personal för drift, support med lokal kunskap om Fantasy Sport marknaden. lanseringen sker med vår första Flutter version av cricket och fotboll.

Lansering i Indien är strategisk tagen, då även USA:s Skill Gaming regelverk liknar Indiens, vilket gör att vi nu kan förbereda oss på nästa stora lanseringsland ”Fokus” på ”USA”, allt med en dedikerad eddbee shares version som parhäst för att underlätta lansering. I de båda ländernas fall kan separata dedikerade GuldMedlemskap erbjudande komma ske.

 

eddbee com

eddbee.com är nu färdigställd i denna version då vår ”AutoPilot-RobotPortfölj” system är klart. Vår plattform har nu fem unika funktioner anpassade för globala användare. Fortsättningsvis kommer vi att fokusera på att förbättra användarvänligheten och designen. Efter emissionen 2021 påbörjas koppling till ett flertal nätmäklare i enlighet med tidigare utsänd kommunikation. 

 

Marknadsföring 

All marknadsföring gällande kundintag kommer att ske i kombination med vårt GuldMedlemskap och vår nyemission. På det viset maximeras kundnyttan i marknadsföringen, allt sker på ett mycket kostnadseffektivt sätt där vi i praktiken marknadsför allt till kostnaden av ett.

Vid lanseringsdagen har vi skapat en struktur som tydligt visar värdet av att teckna aktien i kommande emission och vårt GuldMedlemskap. Kopplingen sker på ett kreativt sätt där vi siktar på att skapa ett stort intresse för bolagets emission och GuldMedlemskap. 

 

GuldMedlemskap & Nyemission

Våra två tävlingsformat, 13 Competition & Public Competition är klara och kommer marknadsföras under hösten 2021 med global försäljningen av ”GuldMedlemskapet”, vilka de båda tävlingsformaten är kopplat till. Intäkter om 370 miljoner SEK brutto är slutmålet vid full försäljningsframgång.

Lanseringen av ”GuldMedlemskapet” sker med vår planerade nyemission! Här skapar vi en struktur där en sammankoppling tydliggör de extra möjligheterna kommande aktieägare får i denna emission. Sammankopplingen sker på ett kreativt sätt där utformningssättet borde generera ett större intresse ifrån allmänheten för bolagets nyemission.

 

Extraordinärt GuldMedlemskapserbjudande

Utöver innehållet i dag som ingår i ett köp av GuldMedlemskapet har vi arbetet med att finna en ytterligare lämplig kvalitativ produkt som skall ingå, en produkt som tydlig visar att ett köp av ett GuldMedlemskap är ett fantastiskt köp, en så kallad ”ShowStopper”.  Ett erbjudande ”Man bara måste ha oavsett vad, detta då det är för bra att missa”. Alla som nu köper vårt GuldMedlemskap får nu en digital flerspråkig affärsplattform, vilket passar perfekt in med vår kommande Neobanksatsning.

Värdet av ett GuldMedlemskap är nu är väsentligt flerfalt högre än priset av köpesumman om 370 SEK.

Kort skulle man kunna säga att ett köp av ett GuldMedlemskapet nu kan liknas med att köpa en cykel där en Rolls Royce ingår i priset.

Med vår globala ”Showstopper” når vi nu bl.a. alla små och medelstora företagare, vilka är en stor målgrupp inom Neobanking, då de redan har vanan med företagstjänster från banker.

Plattformen som ingår är avancerad med olika funktioner och kräver kunskap för installation. Här avser vi sköta installationen med våra indiska partner, vilket innebär avsevärt lägre kostnader för kunderna jämfört med att anlita ett lokalt företag.

I praktiken så öppnar vi nu upp dörren för alla med ett GuldMedlemskap att få tillgång till våra utvecklare i Indien, det med en behaglig prisbild. Självklart får eddbee gruppen sin del av den handelsvinst för varje installation och andra projekt som sker via vår partners. Intäkter om 370 MSEK brutto är slutmålet till bolaget vid full försäljningsframgång av GuldMedlemskapet.

 

eddbee group Cypern Ltd

Ett helägt 100%  dotterbolag i Cypern till eddbee group AB (publ) är etablerat, här kommer den operativa verksamheten utgå ifrån. I första hand plattformen eddbee.com med den globala försäljningen av GuldMedlemskapet. Cypern är ett naturligt strategiskt val för oss, då de är med i EU och är ett av de lämpliga länderna att etablera sig på inför vår Neobanksatsning.

 

eddbee group India (Pty) Ltd

Ett helägt 100%  dotterbolag eddbee group India (Pty) Ltd till eddbee group Cypern Ltd är under bildande. Här kommer bolagets lansering av Fantasy Sport ske i kombination med en dedikerad version av eddbee shares för den Indiska marknaden.

 

Bolagets ekonomi i korthet

Efter att alla kostnader är tagna för bolagsbildningar samt färdigställda och inplanerade beställda utvecklingsarbeten till Q4, har vi kvar en kassa om ca 2 000 000 SEK inför försäljningsstarten av GuldMedlemskapet med vår inplanerade nyemission hösten 2021. 

 

Noteringsansökan

Efter samtal med företrädare för tilltänkta marknadsplatser av bolagets aktie har vi bedömt att värdet för bolagets aktie blir bättre om vi inkommer med bolagets noteringsansökan efter eller under teckningsperioden av nyemission 2021.

Vi planerar nu för en längre teckningstid där målet är att  få en lyckad försäljning av bolagets GuldMedlemskap, samt säkerställa full teckning av kapital till bolaget för fortsatt expansion genom nyemissionen.

Ett bekräftat försäljningsflöde av GuldMedlemskap kan komma bedömas mycket positivt inför framtida värde av bolagets aktie, varav vi fokuserar allt på att uppnå bra försäljningsvolymer av Guldmedlemskap i kombination med nyemissionen.

Samtidigt är en notering viktig då det i varje köpt medlemskap även ingår aktier, vilket i sig också bör vara en drivkraft för ett köp.

 

Ledning nyckelpersoner – Advisory Board 

Vi hälsar Patrik Mårtensson hjärtligt välkommen till eddbeee group AB.  Patrik är nu bolagets ordförande i enlighet med extra bolagsstämma den 23 april 2021, läs mer här

Vi har börjat att knyta till oss nyckelpersoner till en ”Advisory Board”. Ambitionen är att utöka vårt nätverk med personer med ytterligare internationell erfarenhet som kan bidra med sina specialkunskaper och kontakter för att underlätta bolagets satta mål. 

Vi har i dagsläget knutit till oss Fredrik Falk och Gustaf Söderström, som båda har stor erfarenhet ifrån programmera, planera och lansera.

De båda driver idag bl.a. Bandygrytan, som är Sveriges populäraste resultattjänst inom bandy. Förutom att vi kvalitetssäkrar vårt fantasyprojekt, har vi ambitionen att tillsammans skapa en fantasy bandy utifrån vår Fantasy Sport plattform. Fantasy bandy kommer vara i ett partnerskap med grundarna av Bandygryta och målgruppen av användare är främst de nordiska länderna och Ryssland. 

Ett optionsprogram kommer att presenteras för ”Advisory Board”, ledning och styrelse som effektueras när uppsatta mål är nådda, vilket vi bedömer är positivt för samtliga aktieägare i bolaget. 

 

Win – Win

Vi vet att ett bra erbjudande och goda nyheter är något som man gärna delar med sig till vänner och bekanta. Vår förhoppning och mål är att lyckas nå ut med vårt budskap. När vi påbörjar vår försäljning och marknadsföring är ni aktieägare en viktig kanal för att sprida vårt erbjudande och vårt mål att skapa en ”Win – Win” situation oavsett om man blir aktieägare eller GuldMedlem.

Vi kommer påbörja arbetet mot målet att få ”GuldMedlemskapet” till att bli den självklara presenten för alla att ge bort, gärna att det blir årets JUL KLAPP.  Det kan bli upp till tre variationer så att det passar alla och oavsett vilket GuldMedlemskap man köper så ingår vår ”Showstopper”, utöver tävlingar och aktier.

De tre varianterna kommer att vara ”Stora GuldMedlemskapet” ca 370 SEK, Mellan GuldMedlemskapet 190 SEK (50% av aktierna, tävlingarna, ”Showstoppern” ingår) Lilla GuldMedlemskapet 99 SEK (25% av aktierna, tävlingarna ”Showstopper” ingår).

Sommaren och hösten blir en spännande tid och mycket kommer att hända. Vår försäljning av Guldmedlemskapet är viktig och vi är samtidigt nöjda med paketeringen av vårt erbjudande. Vi kommer att återkomma mer frekvent med information om våra aktiviteter och vi vill gärna att ni aktieägare skall känna er delaktiga.

 

Med Vänliga Hälsningar
VD Sven-Olof Nilsson

Lämna ett svar