Aktieägareinformation juli

Bäste aktieägare,
Vi önskar alla en skön sommar med mycket sol och bad!
Nyhet om styrelseförändring, samt nulägesrapport ifrån tidigare lagd majkommuniké följer nedan.
Allt fortsätter enligt lagd plan. Vi planerar en extra bolagsstämma som presenteras till fullo under juli månad.

Programmering av eddbees ”Showstopper” pågår och kommer bli klar till försäljningsstart av GuldMedlemskapet där den kommer ingå i alla köp.
Bolagets ekonomi är i samma status som i majuppdateringen. Efter att alla kostnader är tagna för bolagsbildningar samt färdigställda och inplanerade beställda utvecklingsarbeten till Q4, har bolaget kvar en kassa om ca 2 000 000 SEK inför försäljningsstarten av GuldMedlemskapet med noteringsemission hösten 2021.

Fia Holmström stärker upp i styrelsen inför noteringsansökan
Inför vår kommande noteringsansökan skall bolagets styrelseantal öka samt stärkas, varvid vi uppvaktat Fia Holmström som har betydande kompetens inom kommunikation och marknadsstrategi . Fia har mångårigt praktiserat och besitter idag erfarenhet ifrån styrelsearbete ifrån noterade bolag, Fia var senast i Plejd AB styrelse där bolagets aktie glatt sina aktieägare.

Fia Holmström har glädjande tackat ja till uppdraget som styrelseledamot och därtill att verka operativt med sina spetskunskaper i bolaget. Med erfarenhet inom ledarskap, marknadskommunikation, varumärkesvård samt digitala tjänster / plattformar har Fia bla. fokuserat på digital transformation och strategisk kartläggning för både större och mindre bolag inom B2B och B2C. Tidigare styrelsearbete är ifrån både organisationer och börsnoterade bolag.

En extra bolagsstämma förberedes för att välja in Fia samt att deklarera detaljerna i kommande noteringsemission i eddbee group AB (publ). Kallelsen utsänds i slutet av juli.
Under sommaren fortsätter vi arbetet med att färdigställa allt inför lansering.
Arbetet med att flytta till en ny större leverantör av serverkapacitet för eddbee.com har påbörjats vilket kommer ge större störningar under veckan 28.

Med bästa sommarhälsningar från oss på eddbee
Sven-Olof Nilsson, VD